Công an phường

Ban chỉ huy Công an phường Cự Khối

Ngày đăng 07/10/2020 | 08:44  | Lượt xem: 420
Địa chỉ: Số 607 đường Bát Khối, Tổ 3, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: ( 04 ) 3.6751944 Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí: 1. Đ/c...

Ban chỉ huy Công an phường Cự Khối

Ngày đăng 01/08/2015 | 11:14  | Lượt xem: 1769
Địa chỉ: Tổ 9, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: ( 04 ) 3.6751944

các đơn vị hiệp quản