Công tác đảng

Hội nghị giao ban Bí thư Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tháng 02/2021
Ngày đăng 05/03/2021 | 10:16  | Lượt xem: 233

Ngày 02/3/2021, tại phòng họp 2 UBND phường, Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức hội nghị giao ban Bí thư Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tháng 02/2021

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiên nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021.

Hội nghị đã có 4 ý kiến phát biểu nhất trí cao với kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 năm 2021 và Nghị quyết tháng 3/2021, các ý kiến tập trung vào công tác đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học, công tác vệ sinh môi trường; Thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý TTĐT.

Đại diện cho UBND phường, đồng chí Ngô Văn Nam - Chủ tịch UBND phường đã trao đổi các nội dung liên quan tới ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Trong thời gian tới UBND sẽ chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tiếp tục tập trung giải quyết các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Toản đã kết luận chỉ đạo:

1) Công tác Đảng: Tập trung chỉ đạo:

Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng đảm bảo công tác phòng, chống dịch, thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận.

Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 201-TB/QU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác phường Cự Khối năm 2021 gắn với thực hiện Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy năm 2021. Tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân Phường năm 2021. Cử quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng theo lịch của Quận ủy.

Tổ chức kiểm tra chi bộ 1 về công tác thu, chi đảng phí năm 2020. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội người cao tuổi phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện quy trình tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo Hội LHPN chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHPN phường phường nhiệm kỳ 2021-2026.

2) Đối với công tác chính quyền giao UBND phường:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn phường. Tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong công tác thu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 với tổ dân phố. Thực hiện thu ngân sách, các loại thuế, quỹ, phí năm 2021.

Tập trung các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi; công tác GPMB thực hiện các dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường.

Thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác an ninh, quốc phòng theo kế hoạch.

- Về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp: Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tập trung triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của Luật bầu cử.

3) MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp với UBND phường trong công tác tuyên truyền, vận động thu thuế, công tác quản lý TTXD, Đô thị, GPMB, công tác dân vận khéo theo chủ đề năm của quận.

4) Chi bộ tổ dân phố tập trung công tác lãnh đạo tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Quan tâm tới công tác quản lý di tích và lễ hội việc mở cửa các di tích không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của bộ y tế. Nghiêm túc triển khai các văn bản của Quận ủy, Đảng cụ thể hóa thành nghị quyết của chi bộ, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp.

Chi bộ Công an phường: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, TTATXH trên địa bàn phường.

Các chi bộ nhà trường tổ chức tốt việc đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của bộ Y tế. Chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn - Đội của nhà trường.

Chi bộ HTXDVNN: Tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với UBND làm tốt công tác phát triển kinh tế nông nghiệp; chỉ đạo HTX cung ứng thuốc, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng./.

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 381
Tổng số truy cập: 6738153