Công tác đảng

Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày đăng 05/07/2021 | 17:48  | Lượt xem: 120

Ngày 30/06/2021, tại phòng họp 2, Khối Dân vận Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường, Trưởng Khối Dân vận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thanh viên khối dân vận Đảng ủy, các đồng chí tổ trưởng tổ dân vận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Trưởng Khối Dân vận đã báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm của quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB”.

Các đồng chí dự hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, tập trung chủ yếu vào việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới với 7 ý kiến. Tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng (giá đền bù đất vườn liền kề chưa thỏa đáng, diện tích đất sau thu hồi GPMB không đủ điều kiện xây dựng..), công tác vận động chấm dứt chăn nuôi trên địa bàn phường theo quy định; công tác thu thuế đất phi nông nghiệp (tồn tại vướng mắc trong các năm trước chưa được xử lý); công tác phát triển kinh tế, công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị…..

Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Trưởng Khối Dân vận tiếp thu, trao đổi một số vấn đề liên quan và kết luận hội nghị:

1) Đề nghị UBND phường, công an phường, các tổ dân vận, MTTQ và các ngành đoàn thể, thành viên Khối Dân vận Đảng ủy tập trung thực hiện có hiệu quả công tác dân vận theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công bám sát chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

2) Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, HĐND Quận, Nghị quyết của Đảng ủy phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; chấp hành các chính sách liên quan đến GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn phường; thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi; đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ; thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới…

3) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021. 

4) Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

5) Phối hợp, tham mưu nâng cao chất lượng trong tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phương; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021.

6) Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Khối Dân vận Đảng ủy phường, chú trọng báo cáo bằng hình ảnh.

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 367
Tổng số truy cập: 6738189