Công tác đảng

Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nói chuyện thời sự quý III/2022
Ngày đăng 27/08/2022 | 18:29  | Lượt xem: 130

Sáng ngày 27/8/2022, Đảng uỷ phường Cự Khối tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nói chuyện thời sự quý III/2022

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Tô Quang Hanh - Báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND; đồng chí Ngô Văn An - UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ phường. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ; cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh, Cựu quân nhân phường.

Hội nghị được nghe đồng chí Báo cáo viên trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đưa ra, cụ thể: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến- Văn minh, Hiện đại”; phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng động bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Đặc biệt, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đ/c Tô Quang Hanh - Báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã giới thiệu khát quát Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Chủ đề tuyên truyền: Nhận thức về CHXH và mô hình CNXH ở nước ta; thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình biển Đông, diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukranie…

Đ/c Tô Quang Hanh thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đảng ủy phường cũng đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra theo Nghị quyết. Buổi tuyên truyền cũng đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về các chuyên đề trên, đồng thời định hướng tư tưởng cho các đồng chí cán bộ đảng viên, hội viện CCB hiểu rõ về tình hình trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, củng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Một số hình ảnh: 

 

Danh sách tin tức

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1754
Tổng số truy cập: 7713210