Công tác đảng

Cự Khối tổ chức Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2020 triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 25/09/2020 | 21:01  | Lượt xem: 59

Chiều ngày 23/9/2020 tại Phòng họp số 2 - trụ sở UBND phường, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Tại hội nghị, thành viên BCĐ thực hiện QCDC đã  nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Ban thường trực báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

9 tháng đầu năm thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ thực hiện QCDC quận Long Biên, Đảng ủy phường - BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã thực hiện có hiệu quả những nội dung chương trình công tác đề ra. Việc thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác Đại hội chi, Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, 6 QCDC trong các loại hình của quận Long Biên dần đi vào nề nếp, chiều sâu. Những nội dung công khai được thực hiện theo qui định. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong công tác giám sát, tham gia ý kiến với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tại hội nghị đã có 04 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được. Đồng thời đề xuất BCĐ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2020 như: các tồn tại hạn chế trong 9 tháng đầu năm trong GPMB phục vụ các dự án; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi, công tác TTĐT, Vệ sinh môi trường...

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư thường trực đảng ủy, Trưởng ban BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã tiếp thu, trao đổi làm rõ mộ số nội dung ý kiến và kết luận, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới, cụ thể:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện Thông tri số 06-TT/QU ngày 02/3/2016 của Quận ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

3. Tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với chi bộ 11.

4. Phối hợp thực hiện việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

5. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện 6 QCDC trên các lĩnh vực. Chỉ đạo chính quyền, các tổ dân phố thực hiện nghiêm việc cập nhật, niêm yết công khai các văn bản liên quan đến 6 QCDC, pháp lệnh số 34 của UBTV Quốc Hội.

6. MTTQ các đoàn thể phường thực hiện tốt kế hoạch về giám sát việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị năm 2020, trong đó chủ động thường xuyên thực hiện giám sát 6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Báo cáo kết quả giám sát đối với 6 QCDC về Ban chỉ đạo hàng tháng để tổng hợp theo qui định./.

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1818
Tổng số truy cập: 5839654