Công tác đảng

Chi bộ tổ dân phố số 12, phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ điểm theo Đề án 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2022 | 10:29  | Lượt xem: 158

Ngày 04/5/2022 tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 12, Chi bộ 12 tổ chức sinh hoạt định kỳ điểm theo Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”

Dự chỉ đạo, động viên buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Quốc Toản – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong 2 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt theo Đề án 11–ĐA/TU; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Cự Khối; các đồng chí đảng viên Chi bộ tổ dân phố 12.

Đồng chí Ngô Thị Thành – Bí thư Chi bộ 12, chủ trì buổi sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt Chi bộ đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ phổ biến một số nội dung thời sự trong nước, quốc tế; thông tin nội bộ của Thành phố, Quận; thông báo  chủ trương, các văn bản của các cấp ủy như: Tình hình Nga - Ucrai na và chủ trương, quan điểm của Việt Nam; Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tháng 5/2022; Nghị quyết chuyên đề “về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn phường Cự Khối”, Nghị quyết chuyên đề “về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Cự Khối”; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác  tháng 5/2022 của Chi bộ.

Nêu cao trách nhiệm đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia đóng góp với 4 ý kiến làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, các tồn tại hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện của chi bộ trong tháng tới cũng như kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy, UBND phường. Trong đó tập trung công tác phát triển kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng; công tác  vệ sinh môi trường; công tác vận động ủng hộ các loại quỹ…

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Ngô Thị Thành – Bí thư Chi bộ những ý kiến tiếp thu, trao đổi một số nội dung ý kiến và kết luận một số nội dung chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong tháng 5/2022, cụ thể:

(1) Chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

(2) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19; tuyên truyền các gia đình có con em trong độ tuổi từ 5 đến 12 đi tiêm phòng Covid 19.

(3) Làm tốt công tác tư tưởng, chính trị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội.

(4) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Đảng ủy phường.

(5) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng:  Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh; Vận động các hộ nuôi chó chưa tiêm phòng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ; Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (khi có thông báo, biên lai lai thu); Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các qui định đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT, PCCC; thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa; Thực hiện phong trào xây dựng TDP xanh, sạch đẹp, văn minh; Tập trung vận động các bậc phụ huynh tăng cường quản lý con em, động viên con em ôn tập để thi học kỳ II, thi chuyển cấp đạt kết quả tốt; phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè; Tham gia chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng do Phường tổ chức; vận động công dân thực hiện cấp mã số định danh điện tử.

(6) Ban công tác Mặt trận, phối hợp với các chi hội đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động; Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện QCDC ở cơ sở, 6 QCDC do Quận ban hành; giám sát đầu tư của cộng đồng; Tiếp tục vận động, hoàn thành chỉ tiêu các loại Quỹ năm 2022.

Tại hội nghị, 100% các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã biểu quyết nhất trí với kết luận của chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đào Thị Ý - thư ký hội nghị trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng viên tán thành cao.

Cũng tại hội nghị chi bộ được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường trao đổi làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của đảng viên trong chi bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đảng ủy phường tổ chức họp rút kinh nghiệm tới các đồng chí trong 2 tổ công tác và các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc. Giao 2 tổ công tác sâu sát chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt theo Đề án đảm bảo hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ bám sát vào Hướng dẫn số 12–HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Một số hình ảnh:

Đảng viên trong chi bộ 12 phát biểu ý kiến tại hội nghị sinh hoạt thường kỳ

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phát biểu trao đổi làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của đảng viên trong chi bộ

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo rút kinh nghiệm sau buổi sinh hoạt  chi bộ định kỳ điểm

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 187
Tổng số truy cập: 7253764