Công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tháng 06/2021
Ngày đăng 05/07/2021 | 09:18  | Lượt xem: 147

Ngày 29/6/2021, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, thảo luận Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 7/ 2021.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư Đảng uỷ phường đã trình bày dự thảo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Nam – PBT đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chính quyền đô thị và nêu một số điểm mới, trọng tâm trong thời gian tới để tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, tập trung chủ yếu vào việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục với 7 ý kiến. Tập trung trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; công tác phát triển kinh tế, thu các loại thuế; công tác phòng chống dịch Covid-19, kết quả đóng góp “Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, việc kiểm tra thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác triển khai thực hiện chính quyền đô thị; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi; công tác GPMB phục vụ các dự án; công tác quản lý TTĐT-TTXD-VSMT-QCDC....

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường tiếp thu, trao đổi một số vấn đề liên quan và kết luận chỉ đạo:

1. Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 bằng các giải pháp cụ thể, rõ trách nhiệm, tiến độ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã đề ra.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7

- Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 đảm bảo kịp thời, trang trọng, đúng đối tượng.

- Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Cấp ủy, chính quyền; QUy chế phối hợp UBND - UBMTTQ, các Đoàn thể chính trị - xã hội khi thực hiện chính quyền đô thị.

- Tổ chức thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự, kiện toàn Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân TDP, Phường 6 tháng đầu năm 2021.

- Tổ chức tổng kết hoạt động Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021, bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2021 - 2023.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quận uỷ; thực hiện Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy; thực hiện chủ đề năm của Quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 30/12/2020; thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn phường. Tập trung các nội dung:

+ Tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; các loại Quỹ.

+ Tổ chức thực hiện phương án quản lý vùng sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGap.

+ Phối hợp với các phòng, ban Quận tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/QU; khắc phục các vi phạm tồn tại theo Kết luận Thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở TNMT.

+ Duy trì công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Phương án chấm dứt chăn  nuôi. Thực hiện công tác PCTT, quan tâm thoát nước mùa mưa lũ.

+ Tổ chức diễn tập PCCC trong ngõ nhỏ.

+ Duy trì hoạt động bộ phận “một cửa”; thực hiện công tác chính sách, an sinh xã hội; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;

+ Đảm bảo và giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 392
Tổng số truy cập: 6738150