Công tác đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy phường làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ngày đăng 25/02/2021 | 13:38  | Lượt xem: 111

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối, ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban Thường vụ các đoàn thể phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội phường. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Đình Diện - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, đồng chí Nguyễn Thị Hằng -  Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ phường, đồng chí Ngô Trung Kiên -  Bí thư Đoàn thanh niên phường, đồng chí Ngô Văn An -  Chủ tịch UBMTTQ phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường năm 2021; phân tích tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của tồn tại hạn chế, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế năm 2020.

BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Hội Cựu chiến binh phường

BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Hội Liên hiệp phụ nữ phường

BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Đoàn phường

Các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban Thường vụ các đoàn thể đã phát biểu nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ năm 2021 và một số đề xuất, kiến nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao đổi làm rõ thêm thực trạng hoạt động của UB MTTQ, các đoàn thể phường, đồng thời định hướng những giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, hoạt động các đoàn thể năm 2021. Qua buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã kết luận ghi nhận kết quả công tác Mặt trận, hoạt động các đoàn thể năm 2020, đồng thời đề nghị MTTQ, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt  một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1) Rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, phải bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; của Quận“Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng". 

2) Tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án; thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

3) Phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4) Nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên. Lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, chú trọng các nội dung nhân dân còn có ý kiến.

5) Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo Hướng dẫn số 15-HD/VPTW, ngày 14/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội xã, phường, thị trấn.

6) Cập nhật đăng tải văn bản phát hành trên hệ thống cổng thông tin điện tử lớp 2 nội dung đánh giá kết quả công tác tháng và xây dựng lịch công tác tuần, thực hiện quy trình nội bộ. Duy trì thực hiện tốt ứng dụng CNTT; duy trì phần mềm; điều hành tác nghiệp, Email; thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường.

7) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

8) Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1976
Tổng số truy cập: 6263598