Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
46-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 46 16/11/2020
67-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 47 16/11/2020
66-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 46 09/11/2020
45-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 45 09/11/2020
44-BC/BBTTB V/v báo cáo kết quả tin bài tuần 44 02/11/2020
63-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 45 02/11/2020
62-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 44 26/10/2020
43-BC/BBTTB V/v báo cáo kết quả tin bài tuần 43 26/10/2020
60-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 43 19/10/2020
42-BC/BBTTB V/v báo cáo kết quả tin bài tuần 42 19/10/2020
41-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 41 12/10/2020
59-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 42 12/10/2020
40-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 40 05/10/2020
55-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 41 05/10/2020
39-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 39 28/09/2020
50-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 40 28/09/2020
38-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 38 21/09/2020
47-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 39 21/09/2020
37-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 37 14/09/2020
44-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 38 14/09/2020