Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 27 29/06/2020
25-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 25 22/06/2020
24-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 24 15/06/2020
11-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 25 15/06/2020
23-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 23 08/06/2020
10-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 24 08/06/2020
09-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 23 01/06/2020
21-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuàn 21 25/05/2020
06-CV/ĐU v/v Định hướng tin bài tuần 22 25/05/2020
21/2020 Định hướng tin bài tuần 21/2020 20/05/2020
20/2020 Định hướng tin bài tuần 20/2020 20/05/2020
18/2020 báo cáo kết quả tin bài tuần 18/2020 20/05/2020
17/2020 báo cáo kết quả tin bài tuần 17/2020 20/05/2020
19/2020 Định hướng tin bài tuần 19/2020 07/05/2020
18/2020 Định hướng tin bài tuần 18/2020 28/04/2020
16/2020 Báo cáo kết quả tin bài tuần 16/2020 27/04/2020
17/2020 Định hướng tin bài tuần 17/2020 21/04/2020
15/2020 Báo cáo kết quả tin bài tuần 15/2020 16/04/2020
16/2020 Định hướng tin bài tuần 16/2020 14/04/2020
13/2020 Báo cáo kết quả tin bài tuần 13/2020 10/04/2020