Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 43 28/11/2021
45-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 46 22/11/2021
174-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 47 22/11/2021
44-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 45 15/11/2021
173a-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 46 15/11/2021
173-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 45 09/11/2021
43-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 44 08/11/2021
170-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 44 01/11/2021
41-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 42 25/10/2021
168-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 43 25/10/2021
40-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 41 18/10/2021
167-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 42 18/10/2021
39-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 40 11/10/2021
164-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 41 11/10/2021
38-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 39 04/10/2021
163-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 40 04/10/2021
162-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 39 27/09/2021
37-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 38 27/09/2021
161-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 38 20/09/2021
36-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 37 20/09/2021