Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
124-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 19 10/05/2021
16-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 17 04/05/2021
122-CV/BBTTB v/v định hướng tin bài tuần 18 04/05/2021
15-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 16 26/04/2021
119-CV/BBTTB v/v định hướng tin bài tuần 17 26/04/2021
14-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 15 19/04/2021
117b-CV/BBTTB v/v định hướng tin bài tuần 16 19/04/2021
13-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 14 12/04/2021
117a-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 15 12/04/2021
12-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 13 06/04/2021
116-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 14 06/04/2021
115b-CV/BBTTB v/v định hướng tin bài tuần 13 29/03/2021
11-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 12 29/03/2021
10-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 11 22/03/2021
115a-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 12 22/03/2021
09-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 10 15/03/2021
111-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 11 15/03/2021
08-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 09 08/03/2021
110-Cv/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 10 08/03/2021
115b-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 13 01/03/2021