Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 01/2021 11/01/2021
88-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 02 11/01/2021
85-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 01/2021 04/01/2021
53-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 53 31/12/2020
52-BC/BBTTB báo cáo kết quả tin bài tuần 52 28/12/2020
81-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 53 28/12/2020
51-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 51 21/12/2020
80-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 52 21/12/2020
50-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 50 14/12/2020
76-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 51 14/12/2020
49-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 49 07/12/2020
74-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 50 07/12/2020
48-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 48 30/11/2020
72-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 49 30/11/2020
47-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 47 23/11/2020
70-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 48 23/11/2020
46-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 46 16/11/2020
67-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 47 16/11/2020
66-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 46 09/11/2020
45-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 45 09/11/2020