Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
tuần 27/2018 Định hướng tin bài tuần 27/2018 02/07/2018
26/2018 Định hướng tin bài tuần 26/2018 25/06/2018
25/2018 Định hướng tin bài tuần 25/2018 18/06/2018
Tuần 24/2018 Định hướng tin bài tuần 24/2018 11/06/2018
Tuần 23/2018 Định hướng tin bài tuần 23/2018 04/06/2018
22/2018 Định hướng tin bài tuần 22/2018 28/05/2018
tuần 21/2018 Định hướng tin bài tuần 21/2018 21/05/2018
19/2018 Định hướng tin bài tuần 19/2018 18/05/2018
tuần 20/2018 Định hướng tin bài tuần 20/2018 14/05/2018
Tuần 18/2018 Định hướng tin bài tuần 18/2018 02/05/2018
Tuần 17/2018 Định hướng tin bài tuần 17/2018 23/04/2018
16/2018 Định hướng tin bài tuần 16/2018 16/04/2018
Tuần 15/2018 Định hướng tin bài tuần 15/2018 15/04/2018
14/2018 Định hướng tin bài tuần 14/2018 02/04/2018
tuần 13/2018 Định hướng tin bài tuần 13/2018 26/03/2018
Tuần 12/2018 Định hướng tin bài tuần 12/2018 19/03/2018
11/2018 Định hướng tin bài tuần 11/2018 12/03/2018
58/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2 năm 2018 05/03/2018
Tuần 10/2018 Định hướng tin bài tuần 10/2018 05/03/2018
Tuần 9/2018 Định hướng tin bài tuần 9/2018 27/02/2018