Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tuần 19/2017 Định hướng tin bài tuần 19/2017 22/05/2017
18/2017 Định hướng tin bài tuần 18/2017 19/05/2017
17/2017 Định hướng tin bài tuần 17/2017 19/05/2017
16/2017 Định hướng tin bài tuần 16/2017 19/05/2017
15/2017 Định hướng tin bài tuần 15/2017 19/05/2017
14/2017 Định hướng tin bài tuần 14/2017 19/05/2017
13/2017 Định hướng tin bài tuần 13/2017 19/05/2017
12/2017 Định hướng tin bài tuần 12/2017 19/05/2017
tuần 11/2017 Định hướng tin bài tuần 11/2017 19/05/2017
Tuần 10/2017 Định hướng tin bài tuần 10/2017 06/03/2017
Tuần 09/2017 Định hướng tin bài tuần 09/2017 27/02/2017
Tuần 08/2017 Định hướng tin bài tuần 8/2017 20/02/2017
Tuần 07/2017 Định hướng tin bài tuần 07/2017 13/02/2017
Tuần 6/2017 Định hướng tin bài tuần 6/2017 06/02/2017
Tuần 04 - 05/2017 Định hướng tin bài tuần 04 - 05/2017 23/01/2017
Tuần 03/2017 Định hướng tin bài tuần 03/2017 16/01/2017
Tuần 02/2017 Định hướng tin bài tuần 02/2017 09/01/2017
Tuần 41 Định hướng tin bài tuần 41/2016 10/10/2016
Tuần 40 Định hướng tin bài tuần 40/2016 03/10/2016
Tuần 39 Định hướng tin bài tuần 39 26/09/2016