Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tuần 8/2018 Định hướng tin bài tuần 8/2018 21/02/2018
Tuần 7/2018 Định hướng tin bài tuần 7/2018 12/02/2018
tuần 06/2018 Định hướng tin bài tuần 06/2018 05/02/2018
tuần 05/2018 Định hướng tin bài tuần 05/2018 29/01/2018
CV số 270 -/CV/ĐU Định hướng tin bài tuần 04/2018 22/01/2018
CV số 270 -/CV/ĐU Định hướng tin bài tuần 04 22/01/2018
27/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017 15/01/2018
269-cv/ĐU Định hướng tin bài tuần 03/2018 15/01/2018
Tuần 02/2018 Định hướng tin bài tuần 02/2018 08/01/2018
269 Định hướng tin bài tuần 03/2018 02/01/2018
Tuần 01/2018 Định hướng tin bài tuần 01/2018 02/01/2018
Tuần 52/2017 Định hướng tin bài tuần 52/2017 25/12/2017
51/2017 Tuần 51/2017 19/12/2017
Tuần 50/2017 Định hướng tin bài tuần 50/2017 12/12/2017
Số 260- CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 49 04/12/2017
tuần 48/2017 Định hướng tin bài tuần 48/2017 27/11/2017
Tuần 47/2017 Định hướng tin bài tuần 47/2017 20/11/2017
Tuần 46/2017 Định hướng tin bài tuần 46/2017 13/11/2017
Tuần 45/2017 Định hướng tin bài tuần 45/2017 06/11/2017
44/2017 Định hướng tin bài tuần 44/2017 31/10/2017