Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
62-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 44 26/10/2020
43-BC/BBTTB V/v báo cáo kết quả tin bài tuần 43 26/10/2020
60-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 43 19/10/2020
42-BC/BBTTB V/v báo cáo kết quả tin bài tuần 42 19/10/2020
41-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 41 12/10/2020
59-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 42 12/10/2020
40-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 40 05/10/2020
55-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 41 05/10/2020
39-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 39 28/09/2020
50-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 40 28/09/2020
38-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 38 21/09/2020
47-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 39 21/09/2020
37-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 37 14/09/2020
44-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 38 14/09/2020
36-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 36 07/09/2020
37-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 37 07/09/2020
35-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 35 31/08/2020
38-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 36 31/08/2020
34-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 34 24/08/2020
37-CV-BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 35 24/08/2020