Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
35-CV/BBTTB V/v định hướng tin bài tuần 34 17/08/2020
33-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 33 17/08/2020
32-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 32 10/08/2020
34-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 33 10/08/2020
31-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 31 03/08/2020
32-CV/ĐU Về việc định hướng tin bài tuần 32 03/08/2020
27-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 30 30/07/2020
30-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 30 27/07/2020
29-CV/ĐU Công văn về việc định hướng tin bài tuần 31 27/07/2020
29-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 29 20/07/2020
28-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 28 13/07/2020
24-CV/ĐU v/v định hướng tin bài tuần 29 13/07/2020
27-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 27 06/07/2020
23-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 28 06/07/2020
26-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 26 29/06/2020
18-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 27 29/06/2020
14/CV-ĐU V/v định hướng tin bài tuần 26 22/06/2020
25-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 25 22/06/2020
24-BC/BBTTB Báo cáo kết quả tin bài tuần 24 15/06/2020
11-CV/ĐU V/v định hướng tin bài tuần 25 15/06/2020