Định hướng tin, bài cơ quan phường Cự Khối

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
47/2018 Định hướng tin bài tuần 47/2018 19/11/2018
46/2018 Định hướng tin bài tuần 46/2018 12/11/2018
44/2018 Định hướng tin bài tuần 44/2018 29/10/2018
43/2018 Định hướng tin bài tuần 43/2018 22/10/2018
42/2018 Định hướng tin bài tuần 42/2018 15/10/2018
41/2018 Định hướng tin bài tuần 41/2018 08/10/2018
191 Về việc ban hành 1 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Cự Khối 04/10/2018
40/2018 Định hướng tin bài tuần 40/2018 01/10/2018
39/2018 Định hướng tin bài tuần 39/2018 24/09/2018
38/2018 Định hướng tin bài tuần 38/2018 17/09/2018
37/2018 Định hướng tin bài tuần 37/2018 10/09/2018
36/2018 Định hướng tin bài tuần 36/2018 04/09/2018
35/2018 Định hướng tin bài tuần 35/2018 27/08/2018
34/2018 Định hướng tin bài tuần 34/2018 20/08/2018
33/2018 Định hướng tin bài tuần 33/2018 13/08/2018
32/2018 Định hướng tin bài tuần 32/2018 06/08/2018
31/2018 Định hướng tin bài tuần 31/2018 30/07/2018
30/2018 Định hướng tin bài tuần 30/2018 23/07/2018
29/2018 Định hướng tin bài tuần 29/2018 17/07/2018
Tuần 28/2018 Định hướng tin bài tuần 28/2018 09/07/2018