Các Lễ hội truyền thống

Lễ hội truyền thống tại các cụm di tích trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 10:50  | Lượt xem: 862
Lễ hội là loại hình sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư có truyền thống từ xa xưa được lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Đó là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam để tôn thờ,...

Đình Xuân Đỗ Hạ phường Cự Khối giá trị độc đáo về di tích và lễ hội

Ngày đăng 06/04/2018 | 08:11  | Lượt xem: 2386
Đình Xuân Đỗ Hạ là một di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1994

Lễ hội truyền thống Đình Làng Thổ Khối, phường Cự Khối

Ngày đăng 01/08/2015 | 12:50  | Lượt xem: 4499
Lễ hội làng được tổ chức từ 8 đến 10 tháng 2 âm lịch hàng năm

Lễ hội truyền thống Đình Xuân Đỗ Hạ phường Cự Khối

Ngày đăng 01/08/2015 | 12:46  | Lượt xem: 1834
Lễ hội diễn ra vào trung tuần tháng 2 âm lịch, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lễ hội truyền thống Đình Làng Xuân Đỗ Thượng, phường Cự Khối

Ngày đăng 30/07/2015 | 12:56  | Lượt xem: 1239
Lễ hội diễn ra vào trung tuần tháng 2 âm lịch, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 2 âm hàng năm.

Di tích lịch sử và các Lễ hội