Thông tin đường dây nóng

 

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+  Số điện thoại đường dây nóng: 0912541198

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Ông Đào Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND: 0904533879

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Cự Khối: pck_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: Ông Đào Tiến Dũng: daotiendung_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).

Thông kê truy cập

Đang online: 156
Tổng số truy cập: 7255307