Thông tin đường dây nóng

 

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+  Số điện thoại đường dây nóng: 043.6753988

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Bà Bùi Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBND: 0912677795

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Cự Khối: pck_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: Bà Bùi Thị Minh Hiền: buithiminhhien_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).

Thông kê truy cập

Đang online: 1391
Tổng số truy cập: 4884335