giới thiệu chung

Giới thiệu chung về phường Cự Khối (17/09/2020 09:24:00)

Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Hồng, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông...

di tích lịch sử và các lễ hội