giới thiệu chung

Giới thiệu chung về phường Cự Khối (06/03/2023 15:55:00)

Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Hồng, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông...

di tích lịch sử và các lễ hội

tổ chức bộ máy

các đơn vị hiệp quản