Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND quận Long Biên khảo sát công tác quản lý Trật tự xây dựng trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 27/05/2023 | 10:11  | Lượt xem: 50

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Hội Đồng Nhân Dân Quận Long Biên; Chiều ngày 23/5/2023, Ban pháp chế HĐND Quận Long Biên tổ chức khảo sát công tác quản lý TTXD trên địa bàn phường

Chủ trì buổi khảo sát thực tế có đồng chí Đỗ Minh Khôi - Trưởng Ban pháp chế HĐND quận Long Biên; cùng tham gia đoàn có các đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ; Đại diện Phòng Tư pháp, Phòng quản lý đô thị; Các đồng chí Thành viên Ban pháp chế, Ban Kinh tế xã hội HĐND Quận Long Biên. Tiếp đoàn khảo sát của Quận, đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng Ủy; đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT UBND; đồng chí Ngô Văn An - CT UB MTTQ phường; các đồng chí cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực và Tổ trưởng các tổ dân phố liên quan.

Tại buổi khảo sát, Đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT UBND phường báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý Trật tự xây dựng trên địa bàn Phường từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2023, theo đó tổng số giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phát sinh từ 01/01/2022 đến 30/4/2023 là 197 công trình. Trong đó: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 142 công trình. Từ 01/01/2023 đến 30/4/2023 là 55 công trình. Số công trình đã hoàn thành là 159 công trình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ của quận trong công tác quản lý trật tự xây dựng 100% công trình khởi công đều niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình, bàn giao giấy phép xây dựng cho tổ dân phố niêm yết tại trụ sở và niêm yết tại trụ sở UBND phường theo quy định. Các công trình xây dựng phát sinh đều được mở hồ sơ quản lý, đánh số thứ tự để quản lý. Thường xuyên cấp nhật tiến độ thi công công trình, có lập biên bản kiểm tra và chụp ảnh hiện trạng công trình để lưu hồ sơ.

Qua khảo sát đoàn cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới và có văn bản kiến nghị UBND phường cần quan tâm hơn trong công tác quản lý Trật tự xây dựng, tránh việc xây dựng không phép, trái phép phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình có công trình xây dựng thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, công dân trong việc thi công các công trình xây dựng. Phối hợp các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao ý thức người dân trong thực hiện công tác quản lý TTXD, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thi công công trình./.