Hoạt động khối chính quyền

Phường  Cự Khối tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 24/06/2022 | 16:37  | Lượt xem: 113

    Ngày 20/06/2022,Ngày 20/4/2021, tại hội trường nhà văn hóa phường Cự Khối. 

UBND phường Cự Khối đã tổ chức  hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 130 đại biểu là hội viên các chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, các ông, bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố trưởng ban công tác mặt trận và toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phường nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến các nội dung cơ bản trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng...; Các nội dung quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; quy định chung về công khai minh bạch hoạt động và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tìm hiểu về việc tố cáo hành vi tham nhũng... . Đồng thời, các đại biểu được nghe  triển khai phổ biến những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và các qui định có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính. Đây là văn bản luật quan trọng, có phạm vi tác động rộng lớn và thường xuyên đến mọi đối tượng trong xã hội.

 Hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các tổ chức, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao tầm hiểu biết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và công dân trong việc nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật./.