Hoạt động khối chính quyền

Cự Khối tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định 91/2019/NĐ-CP.
Ngày đăng 27/05/2023 | 10:12  | Lượt xem: 59

Sáng ngày 25/5/2023, tại Hội trường nhà văn hóa, UBND phường phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội chi nhánh số 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và trợ giúp pháp lý cho trên 150 đại biểu trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, Luật sư Lê Văn Khánh – Đoàn Luật sư thành Thành phố Hà Nội đã cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quan trọng nhất là có những hướng dẫn giải quyết cụ thể những trường hợp phát sinh trong quá trình xử phạt hành chính liên quan đến đất đai và xây dựng. Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp luật, các luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý chi nhánh số 2 đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 12 ý kiến về các vấn đề liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, các vấn đề liên quan đến hình sự và dân sự

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các văn bản Luật đến người dân trên địa bàn phường hiểu được nhiều vấn đề liên quan đến công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, kỉ cương, ngăn ngừa kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức và địa bàn dân cư. Đồng thời nâng cao ý thức tự giác chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân. Gắn với việc phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục phẩm chất đạo đức để giúp cho nhân dân hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà Nước./.