Hoạt động khối chính quyền

Cự Khối tổ chức Hôi nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm
Ngày đăng 19/06/2020 | 17:55  | Lượt xem: 167

Chiều 17/6/2020, UBND phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị tuyền truyền chuyên đề về an toàn thực phẩm (ATTP). Dự và làm báo cáo viên hội nghị, có đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Y tế quận Long Biên, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối; các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo; công chức kiêm nhiệm công tác ATTP, Trưởng Trạm Y tế, Lãnh đạo các tổ dân phố và 125 người là các hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn phường

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trưởng phòng Y tế quận tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác bảo đảm ATTP hiện hành; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATTP; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ATTP, việc xử lý tình huống trong các vụ ngộ độc thực phẩm trong những năm gần đây, những nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý ATTP trong thời gian tới.

 Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá kết quả công tác ATTP trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn phường. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn phường đã được tổ chức, triển khai một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả. Đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã tiến hành thanh kiểm tra ATTP đối với 25 cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của người dân được nâng lên, do vậy không có vụ ngộ độc nào xảy ra trên địa bàn phường. 6 tháng cuối năm, phường Cự Khối  tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo ATTP, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện về đảm bảo ATTP, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ATTP trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý ATTP trên địa bàn phường.
 
Với chức năng là cơ quan chuyên môn của quận đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt đã ghi nhận những kết quả đạt được về công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới phường cần kiện toàn lại Ban Chỉ đạo ATTP, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên, bảo đảm phát huy vai trò, hoạt động của BCĐ; các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về đảm bảo ATTP; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn phường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.