Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 21/07/2020 | 01:11  | Lượt xem: 46

Chiều ngày 9/7/2020, tại hội trường, HĐND phường đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự hội nghị có Đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch HĐND, CTUBMTTQ phường, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCTUBND phường, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn phường; các ông bà đại biểu HĐND phường và 150 cử tri của 7 tổ dân phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp thứ X - HĐND phường xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Xem xét các tờ trình của UBND phường; thực hiện quyền giám sát thông qua thảo luận, chất vấn đối với UBND phường về những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Tại kỳ họp thứ X - HĐND phường đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường và bầu bổ sung Chủ tịch UBND phường khóa III, đồng thời đã thông qua 04 Nghị quyết.

Đồng chí Đàm Hồng Mạnh - Phó Chủ tịch UBMTTQ phường, chủ tọa hội nghị điều hành, gợi ý các nội dung để thảo luận tập trung vào các nội dung trọng tâm, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  Đa số cử tri đều phần khởi trước những kết quả đạt được của phường Việt Hưng trong 6 tháng đầu năm 2020. Tại hội nghị có 1 ý kiến cử tri thảo luận đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Ngô Văn An -  chủ tịch HĐND phường đã tiếp thu ý kiến tại hội nghị, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu UBND, các ngành đoàn thể nghiên cứu để trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND, các ngành đoàn thể, các tổ dân phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng kế hoạch cụ thể  để triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND đã thông qua tại kỳ họp thứ X - HĐND phường; phấn đấu hoàn thành  toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng năm 2020.