Hoạt động khối chính quyền

Thường trực HĐND làm việc với các ban, tổ đại biểu HĐND phường.
Ngày đăng 19/10/2020 | 11:14  | Lượt xem: 84

Sáng ngày 14/10 Thường trực HĐND phường tổ chức họp làm việc với các Ban của HĐND phường, các tổ đại biểu HĐND phường các khu vực. Đồng chí Ngô Văn An - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp, dự họp có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường, thành viên các Ban HĐND phường, đại diện các tổ bầu cử HĐND phường.

Thay mặt TT HĐND Phường, đồng chí Ngô Văn An đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm HĐND, Thường trực HĐND phường đã bám sát chỉ tiêu được giao và thông báo kết luận của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về nhiệm vụ trọng tâm phường Cự Khối năm 2020; Nghị quyết của Đảng ủy phường về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của phường năm 2020, Nghị quyết của HĐND phường; chỉ đạo về chuyên môn của Thường trực HĐND quận. Kết thúc kỳ họp thứ  IX Thường trực HĐND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chương trình giám sát năm 2020 của HĐND, chỉ đạo các Ban HĐND phường xây dựng triển khai kế hoạch công tác để thực hiện; phối hợp với UBND, UB MTTQ phường triển khai nghị quyết của HĐND phường đến toàn thể CBCC và nhân dân trong phường; cùng lãnh đạo UBND phường tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện cụ thể: Rà soát công việc, thống nhất các biện pháp trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của phường tập trung: Thu ngân sách, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác quản lý đô thị, TTXD; quản lý đất đai, cấp GCN QSD đất; giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân...; Tiếp tục thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - văn minh trên địa bàn. Phối hợp mời đại diện hộ cử tri tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ và sau họp của Quốc hội (khóa XV); với đại biểu HĐND thành phố và quận trước, sau kỳ họp đảm bảo quân số; tổ chức hội nghị để cho đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ IX; X của HĐND phường tại các đơn vị bầu cử đúng quy định. Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao qua dự hội nghị, giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ của UBND; giám sát chuyên đề các nội dung đã xây dựng; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành không để sót công việc. Điều hòa 02 Ban của HĐND phường phối hợp hoạt động đạt hiệu quả. HĐND phường đã tổ chức 3 kỳ họp ban hành 8 Nghị quyết, thường trực HĐND, các ban của HĐND phường đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề, 8 cuộc khảo sát.

Tại cuộc họp đã có 5 ý kiến phát biểu các thành viên dự họp, các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm  công tác 3 tháng cuối năm 2020 đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến vệ sinh môi trường, Trật tự đô thị, GPMB …

Kết luận cuộc họp đồng chí Ngô Văn An - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá, ghi nhận kết quả hoạt động của các Ban HĐND phường, các tổ đại biểu ở khu vực bầu cử, Hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm 2020 mặc dù có những khó khăn nhất định, khối lượng công việc phải triển khai nhiều hơn, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tính chất hoạt động của các Ban HĐND phường là kiêm nhiệm. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phường trong việc điều hành kiểm soát công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm được triển khai, kiểm soát thường xuyên theo lịch công tác tuần, tháng. HĐND phường đã hoàn thành nội dung công việc đề ra. Hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND được tăng cường có khoa học sát cơ sở, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ quận giao; Thường trực HĐND phường thường xuyên phối hợp với UBND, MTTQ các đoàn thể kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn phường, góp phần ổn định tình hình thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất được QU, HĐND, UBND quận giao cho phường. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tiếp tục bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, kết luận của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên; xác định rõ trách nhiệm trong công việc; thực hiện kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm định kỳ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) của Đảng... Hoàn thành (01) nội dung giám sát chuyên đề đã ban hành, Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội  được giao của phường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm của phường, các ban của HĐND phường chủ động phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQ tiến hành chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ XI của HĐND phường./.