Hoạt động khối chính quyền

Phường Cự Khối tổ chức Tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.
Ngày đăng 21/04/2022 | 08:38  | Lượt xem: 43

  Chiều ngày 20/02/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường Cự Khối, Ủy ban nhân dân - Công an Phường tổ chức tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Đến tham dự có PGS -Tiến sỹ đại tá Nguyễn Thị Hoan- Trưởng Khoa QLHC về trật tự xã hội, ông Đào Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường, ông Vi Lương Sơn – Phó trưởng Công an cùng hơn 100 đại biểu tham dự là nhân dân trên địa bàn phường. Tại Hội nghị Báo cáo viên PGS -Tiến sỹ đại tá Nguyễn Thị Hoan-Trưởng Khoa QLHC về trật tự xã hội truyền tải một số quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú của công dân; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú của Luật Cư trú năm 2020; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, trách nhiệm của công dân và của cơ quan Nhà nước về đăng ký cư trú để từ đó tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

 Các đại biểu còn được báo cáo viên giải đáp, tháo gỡ vướng mắc về cư trú, căn cước công dân. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về một số quy định của Luật Cư trú 2020, giúp người dân nắm rõ hơn rõ các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng, quản lý cư trú qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư../.