Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ cơ quan phường Cự Khối sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 năm 2018
Ngày đăng 07/08/2018 | 11:23  | Lượt xem: 517

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng. Chiều 06/8/2018, tại phòng họp 2 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, Chi bộ cơ quan tổ chức họp định kỳ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 8/2018.

 

Đồng chí Đào Tiến Dũng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp. Dự họp có toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ đọc tài liệu thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Quận ủy; Đánh giá những nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành trong tháng 7 cụ thể: Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã tham mưu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 và thu hoa lợi công sản đối với các đơn vị thuê mặt bằng trên địa bàn phường. Tham mưu UBND phường, Ban chỉ đạo hoạt động hè thực hiện các nội dung hoạt động hè năm 2018; Tuyên truyền triển khai công tác tuyển sinh các cấp năm học 2018 – 2019. Tham mưu Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên về thực hiện công văn số 260-CV/BTGQU ngày 14/6/2018 của Ban tuyên giáo quận ủy về việc tuyên truyền các dự án luật; Tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tại cuộc họp có 03 ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết, nêu những vướng mắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Tiếp thu các ý kiến và kết luận, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm tháng 8: Nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế dân chủ trong cơ quan; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy phường và nghị quyết của chi bộ trong tháng 8 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tham mưu Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện năm chủ đề của Thành phố và Quận; thực hiện kỷ cương hành chính, các ứng dụng phần mềm tại các bộ phận chuyên môn và phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp; Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8/2018 trên hệ thống ĐTT, Cổng TTĐT phường và quận; Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thi đua; thực hiện thu phí và lệ phí thu, thuế đất phi nông nghiệp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2018. Mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục bám sát nội dung đã xây dựng trong kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 để thực hiện. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các chi bộ theo chương trình, kế hoạch quý III/2018. Tổ chức giám sát Đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Duy trì thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình chuẩn bộ phận "một cửa thân thiện gần dân”; mô hình cơ quan “xanh, sạch, đẹp”./.