Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Cơ quan phường Cự Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018.
Ngày đăng 26/09/2018 | 11:40  | Lượt xem: 254

Ngày 26 /9/2018, tại phòng họp 1 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, Chi bộ Cơ quan phường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên năm 2018 theo kế hoạch và Nghị quyết của Chi bộ.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Bí thư thường trực, Bí thư Chi bộ Cơ quan phường; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát và 02 đồng chí Đảng viên được kiểm tra giám sát thuộc chi bộ.

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Bí thư chi bộ Cơ quan phường đã quán triệt một số nội dung, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của chi bộ liên quan đến nhiệm vụ của người Đảng viên. Ngày 11/9/2018 Chi bộ cơ quan phường đã ban hành Quyết định số 01-QĐ/CB về kiểm tra chuyên đề đối với đồng chí Đặng Đình Thảo về việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên và thực hiện các nhiệm vụ được chi bộ phân công và Quyết định số 02-QĐ/CB về giám sát chuyên đề đối với đồng chí Phan Ngọc Vấn về việc thực hiện giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống.

Tại hội nghị các đồng chí Đảng viên được kiểm tra, giám sát đã trình bày bản kiểm điểm của mình trước đoàn kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Qua đó, các đồng chí trong Đoàn đã phát biểu đóng góp ý kiến để 02 đồng chí của mình tiếp tục phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyến điểm; đề ra các giải pháp, kế hoạch tiếp tục tu dưỡng bản thân trong thời gian tới.

Công tác kiểm tra giám sát giúp đảng viên có ý thức hơn trong việc tu dưỡng bản thân, được cảnh báo kịp thời mặt hạn chế của mình, giúp Đảng viên ít vi phạm hơn trong thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ./.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra, giám sát:

Đoàn kiểm tra đối với đồng chí Đặng Đình Thảo - Đảng viên chi bộ cơ quan

Đoàn giám sát đối với đồng chí Phan Ngọc Vấn - Đảng viên chi bộ cơ quan