Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Cơ quan phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt tháng 10 năm 2018.
Ngày đăng 05/10/2018 | 17:18  | Lượt xem: 259

Thực hiện Quy chế làm việc, Chiều ngày 05/10/2018, tại phòng họp số 2 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cự Khối, Chi bộ Cơ quan phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10/2018.

Dự buổi sinh hoạt có toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cơ quan. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ đã phổ biến thông tin nội dung trong cuốn bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; tiếp theo đó, chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tự tu dưỡng của Đảng viên theo tinh thần NQ TW4 và chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Chi ủy chi bộ trình bầy báo cáo kết quả sau các cuộc kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tóm tắt đánh giá việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 9, triển khai Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 10 năm 2018. Trong đó, Chi bộ tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CTTW của Bộ chính trị và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Chi bộ và từng đồng chí đảng viên đứng đầu hoặc phụ trách các bộ phận của khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt các mô hình; rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trước 30/10/2018 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận, 15 năm thành lập phường.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chi ủy đã xin ý kiến chi bộ nhận xét để hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Kế toán ngân sách phường.

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Đào Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng viên, đồng thời trao đổi nhấn mạnh và tóm tắt các ý kiến của đảng viên tham gia đóng góp vào Nghị quyết chỉ đạo của chi bộ; 100% Đảng viên trong Chi bộ đã biểu quyết thông qua bốn nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2018./.