Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường tổ chức kiện toàn Ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện sáp nhập
Ngày đăng 25/03/2020 | 11:09  | Lượt xem: 295

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên đại bàn thành phố Hà Nội năm 2020; căn cứ hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 03/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên về kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận thực hiện Đề án 15 của Quận ủy Long Biên (đối với TDP sáp nhập). Ngày 18 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020, bốn Ban công tác Mặt trận đã tổ chức xong Hội nghị kiện toàn.

Dự Hội nghị kiện toàn Ban công tác Mặt trận của các tổ dân phố có bà Nguyễn Thị Minh – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, ông Đàm Hồng Mạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Bí thư chi bộ, toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận tổ dân phố có liên quan. Tại Hội nghị Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường thông báo phương án kiện toàn Ban công tác Mặt trận (nhân sự thành viên Ban công tác mặt trận, Trưởng ban, Phó ban công tác mặt trận tổ dân phố mới). Hội nghị thảo luận hiệp thương cử thành viên Ban công tác Mặt trận, Trưởng ban, Phó trưởng Ban công tác Mặt trận. Hội nghị được nghe ý kiến xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận của các ông,bà không còn tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Sau Hội nghị hiệp thương, tổ dân phố số 01 cử 15 ông, bà tham gia Ban công tác Mặt trận, cử ông Đào Văn Vinh làm Trưởng Ban, bà Nguyễn Thị Tựa làm phó Ban; Tổ dân phố số 03 cử 17 ông, bà tham gia Ban công tác Mặt trận, cử ông Nguyễn Đăng Dần làm Trưởng Ban, ông Lê Đình Bình làm phó Ban; Tổ dân phố số 05 cử 19 ông, bà tham gia Ban công tác Mặt trận, cử ông Phạm Bá Chăm làm Trưởng Ban, bà Nguyễn Thị Nở làm phó Ban; Tổ dân phố số 13 cử 17 ông, bà tham gia Ban công tác Mặt trận, cử bà Ngô Thị Thành làm Trưởng Ban, ông Hoàng Hữu Thực làm phó Ban

Căn cứ hồ sơ do các Ban công tác Mặt trận gửi, Ủy ban MTTQ phường đã ra Quyết định công nhận Ban công tác Mặt trận mới để đảm bảo hoạt động của Ban theo đúng Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.