Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu
Ngày đăng 27/05/2020 | 09:47  | Lượt xem: 102

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Công đoàn cơ quan phường Cự Khối nhận được Văn bản hướng dẫn số 53/ LĐLĐ ngày 22/5/2020 của Liên Đoàn Lao Động Quận Long Biên về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

 

Công Đoàn cơ quan phường Cự Khối tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu tới các đồng chí đoàn viên công đoàn và người lao động cơ quan theo sự định hướng, chỉ đạo của các cấp. Toàn văn số 53/LĐLĐ ngày 22/5/2020 của Liên Đoàn Lao Động Quận Long Biên về việc về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Chi tiết văn bản số 53 xem tại đây:

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây: