Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

UBND phường Cự Khối tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án giảm đàn 8 tháng đầu năm.
Ngày đăng 10/09/2020 | 09:56  | Lượt xem: 196

Ngày09/9/2020, tại Phòng họp số 2, UBND phường Cự Khối tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi 8 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn phường Cự Khối.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Ngô Văn Nam - Chủ tịch UBND phường; tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí trưởng ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thành viên tổ công tác thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc.

Tại hội đồng chí Lê Văn An - Cán bộ kinh tế đã báo cáo kết quả thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong tám tháng đầu năm được sự quan tâm chỉ đạo của UBND quận, công tác thực hiện phương án giảm đàn được UBND phường tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp. Tổ công tác liên ngành, MTTQ, các đoàn thể, ban vận động tổ dân phố đến từng hộ chăn nuôi kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi gia súc thực hiện Luật chăn nuôi, Luật thú y, các quy định xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, đề nghị các hộ, ký cam kết dừng chăn nuôi trong năm 2020. Số hộ chăn nuôi giảm được 31/60 hộ. Số hộ còn chăn nuôi trên địa bàn phường là 29 hộ với 1.532 con. Đàn lợn: 25 hộ, với 637 con; Đàn trâu, bò: 02 hộ, với 05 con; Đàn gia cầm: 9 hộ, với 890 con. Các hộ chăn nuôi lợn có ảnh hưởng nhiều đến môi trường (nguồn nước và không khí bị ô nhiễm), không có đủ các điều kiện về chăn nuôi theo quy định hiện hành.

Hội nghị đã có 8 ý kiến trao đổi về công tác tuyên truyền vận động đã được các ngành các cấp từ phường đến tổ dân phố đã tham gia tích cực song hiệu quả chưa cao, số hộ giảm đàn chưa bảo đảm tiến độ. Các đại biểu cũng nêu công tác tuyên truyền các văn bản xử lý vi phạm cần tuyên truyên rộng rãi để mọi người dân được biết. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, ô nhiễm môi trường phải được làm quyết liệt có hiệu quả.

Kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Nam - Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới: Công tác tuyên truyền cần đổi mới hình thức, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, tổ dân phố khi tuyên truyền phải thieetr lập biên bản đầy đủ. Đài truyền thanh tăng cường tuyên truyền về Luật chăn nuôi, Luật thú y và các quy định xử lý vi phạm trong chăn nuôi. Tổ kiểm tra liên ngành, các tổ dân phố tập trung kiểm tra các hộ chăn nuôi, trọng tâm vào các hộ tái đàn, hộ gây ô nhiễm môi trường ký cam kết thời gian dừng chăn nuôi, lập biên bản vi phạm về lĩnh vực chăn nuôi và môi trường tham mưu UBND xử phạt theo quy định./.