Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Tổ dân phố số 12 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Ngày đăng 04/10/2020 | 21:46  | Lượt xem: 84

Ngày 03/10/2020, tại nhà văn hoá tổ dân phố số 12, Chi bộ Tổ dân phố số 12 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Đào Đức Trọng

Sinh thời Chủ Tịch HCM khẳng định “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài do nhiều thế hệ chiến sỹ cộng sản tham gia gánh vác; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng, do đó đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”

Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Ngô Thị Thành - Bí thư chi bộ tổ dân phố; cùng các đồng chí cán bộ đảng viên trong chi bộ tổ dân phố số 12. Tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Ngô Thị Thành - Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Quận uỷ cho đồng chí Đào Đức Trọng

Sau khi nhận Quyết định, trước Cờ Tổ quốc, Cờ đảng và chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Đức Trọng đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Điều lệ Đảng, xác định rõ nhiệm vụ của người Đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công....

Cũng tại buổi Lễ đồng chí Ngô Thị Thành - Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngô Trung Kiên và đồng chí Phạm Vũ Duật giúp đỡ bồi dưỡng đồng chí Đào Đức Trọng đảng viên mới trong 12 tháng dự bị.