Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ năm 2020
Ngày đăng 29/11/2020 | 18:43  | Lượt xem: 156

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 21/11/2020 của Đảng ủy phường Cự Khối về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, chiều ngày 26/11/2020, Chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ năm 2020

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng và 10/10 đồng chí đảng viên chi bộ.                 

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi bộ. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2020. Kiểm điểm trung thực các khuyết điểm và đưa ra phương hướng cho năm tới. Hội nghị xin ý kiến đánh giá của các Đảng viên trong Chi bộ. 100% các Cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí với bản Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và thống nhất đánh giá Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Sau phần Báo cáo kiểm điểm và Đánh giá chất lượng của Chi bộ là phần Kiểm điểm các đồng chí trong Chi uỷ và Đảng viên trong Chi bộ.

Sau khi nghe các đồng chí trong Chi uỷ, Đảng viên kiểm điểm, Hội nghị đã xin ý kiến đóng góp cho các đồng chí Chi uỷ và toàn thể Đảng viên; biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đánh giá chất lượng  đảng viên năm 2020.

Với tinh thần tập trung và số phiếu biểu quyết cao, Hội nghị đã biểu quyết 02 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020:

1. Đồng chí: Lê Thị Phương Ngân: 10/10 phiếu

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân: 10/10 phiếu

Các đồng chí Đảng viên khác đều xếp loại Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ không có Đảng viên nào không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Chi bộ giao cho chi ủy hoàn thiện hồ sơ gửi về Đảng ủy theo qui định.