Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tiến độ về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường năm 2020
Ngày đăng 30/07/2020 | 15:43  | Lượt xem: 111

Căn cứ kế hoạch số 88/KH –UBND ngày 3/7/2020 của UBND phường Cự Khối về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 và thuế nợ đọng các năm trước trên địa bàn phường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020, ngay từ đầu quý II năm 2020 UBND Phường đã triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 tới các tổ dân phố, đồng thời đã giao cho cán bộ thuế của phường nhận hóa đơn biên lai thu thuế của chi cục thuế quận Long Biên, phát cho các ông bà tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ ủy nhiệm thu của TDP trên địa bàn phường. Sau khi các TDP nhận biên lai hóa đơn thuế các TDP đã tổ chức đi thu thuế đối với các hộ gia đình. Trong một tháng thực hiện TDP số 3,4,5,12 đã tổ chức thu thuế tại điểm thu thuế tập trung Nhà văn hóa của tổ, còn lại TDP số 01 và tổ TDP 10 đã thu thuế tại hộ gia đình.

Qua số liệu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các tổ dân phố đã nộp về UBND phường. Tính đến ngày 30 /7 /2020 các TDP đã thực hiện cụ thể như sau:

Tổ dân phố số 1: đã nộp được 170.278.252đ đạt tỷ lệ 51,%;Tổ dân phố số 3: đã nộp được 117.414.483đ, đạt tỷ lệ 43%; Tổ dân phố số 4: đã nộp được 63.077.053đ, đạt tỷ lệ 26%; Tổ dân phố số 5: đã nộp được 138.411.350đ, đạt tỷ lệ 58%; Tổ dân phố số 10: đã nộp được 65.236.354đ, đạt tỷ lệ 45%; Tổ dân phố số 11: đã nộp được 42.435.801đ, đạt tỷ lệ 46%; Tổ dân phố số 12: đã nộp được 24,239,5723.đ, đạt tỷ lệ 15%. Theo bảng tổng hợp thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ dân phố đạt tỷ lệ từ 40% trở lên gồm có TDP số 5,1,3, 10,11. Tuy nhiên còn lại 2 TDP số 4,và số 12 đạt tỷ lệ còn thấp. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020, Đảng ủy - UBND phường đề nghị Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, cán bộ ủy nhiệm thu, tiếp tục đôn đốc việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các hộ gia đình. Về phía các hộ gia đình, đề nghị các hộ nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước để công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường đảm bảo theo đúng tiến độ được giao./.