Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Cự Khối họp Hội đồng xét duyệt hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày đăng 10/06/2020 | 16:52  | Lượt xem: 233

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 480/QĐ- LĐTBXH ngày 29/04/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19.

 

Ngày 09/6/2020, Phường Cự Khối tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, CT UBND, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng xét duyệt phường, Đại diện Chi cục thuế quận Long Biên phụ trách phường; các sát khu vực; các ông/bà Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và thành viên tổ giúp việc của Hội đồng.

Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực đã báo cáo tóm tắt quá trình tiếp nhận, phân loại hồ sơ, trình và báo cáo Hội đồng xét duyệt danh sách từng hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ và xin ý kiến các thành viên hội đồng, các tổ dân phố, cảnh sát khu vực nhận xét, cho ý kiến xét duyệt đối tượng là các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4/2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP; Quyết định 480/QĐ- LĐTBXH và Quyết định 1955/QĐ-UBND; Qua đó, Hội đồng đã thống nhất tổng hợp danh sách, giao cơ quan thường trực hoàn thiện hồ sơ, thực hiện niêm yết công khai theo quy định;

Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ tháng 4/2020 là 12 trường hợp. Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid -19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ tháng 4/2020 là 8 trường hợp. Hết thời gian niêm yết, không có ý kiến phản ánh, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ của những người đủ điều kiện được hưởng chuyển đến UBND quận thẩm định và ra Quyết định hỗ trợ chính thức. UBND phường tiếp tục thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ thuộc các đối tượng đề nghị hưởng chính sách do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định./.