Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Trường Trung học cơ sở Cự Khối tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày đăng 12/10/2020 | 13:31  | Lượt xem: 103

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Trường Trung học cơ sở Cự Khối đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Xuân Lộc.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Lê Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú trong chi bộ nhà trường. Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, được sự giúp đỡ của chi bộ nhà trường cùng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Nguyễn Xuân Lộc - Giáo viên trường đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Quận ủy Long Biên về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Xuân Lộc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Lê Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cự Khối trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới Nguyễn Xuân Lộc đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi Lễ đồng chí Lê Thị Hồng Thái đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Xuân Lộc trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động của nhà trường, phát huy năng lực hơn nữa, tận tâm, nhiệt huyết, để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.