Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Trường Mầm non Hoa Phượng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021
Ngày đăng 12/10/2020 | 16:09  | Lượt xem: 113

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 28/8/2020 của Liên đoàn lao động quận Long Biên về việc tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2020-2021, chiều ngày 10/10/2020, Trường Mầm non Hoa Phượng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 - 2021.

Hội nghị cán bộ, viên chức diễn ra trong bầu không khí vui tươi, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị là các đồng chí đại diện Cấp ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn: đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn (CTCĐ). Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký hội nghị là đồng chí Dương Thị Ngọc Bích - Nhân viên y tế.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 -2020, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ và dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó hiệu trưởng, CTCĐ trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020; phát động phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua năm học 2020-2021.

Hội nghị đã có 5 ý kiến, tham luận, thảo luận của các cá nhân, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng giúp Hội nghị thêm sôi nổi và thể hiện rõ tính dân chủ. Sau phần Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn giải đáp ý kiến của giáo viên, nhân viên, đồng chí Phan Thị Lan đại diện Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình hoạt động năm học 2020-2021. Đoàn chủ tịch thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, tiêu chuẩn thi đua được 100% CBGVNV tán thành.

Đồng chí Trần Thị Thúy Nga tham luận tại hội nghị

Trong Hội nghị, Tập thể đội ngũ chứng kiến đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí Chủ tịch công đoàn ký cam kết phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn năm học 2020-2021. Sau phần ký cam kết là phần bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ III, năm học 2020-2021. Tại hội nghị các đồng chí Phan Thị Lan, Đặng Thu Thủy, Dương Thị Thoan đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân.

Bản cam kết phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn năm học 2020-2021

Kết thúc Hội nghị, 100% CBGVNV nhà trường nhất trí với nội dung Nghị quyết và cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021, trường Mầm non Hoa Phượng đã thành công rực rỡ, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục.

Nguồn: Trường Mầm non Hoa Phượng