Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Cự Khối tập trung rà soát các hạng mục hạ tầng đề xuất Quận tập trung chỉnh trang đô thị thiết thực hiện chủ đề năm của Quận.
Ngày đăng 23/02/2023 | 10:52  | Lượt xem: 33

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 11/01/2023 của Quận Ủy; Kế hoạch của Khối Kinh tế đô thị Quận Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề năm “chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, chào mừng 20 năm thành lập Quận”, phường Cự Khối tập trung rà soát các hạng mục hạ tầng đề xuất Quận tập trung chỉnh trang đô thị.

Bám sát các chỉ tiêu cơ bản của Quận, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND phường Cự Khối phân công đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - Đảng ủy viên, PCT UBND phường chủ trì triển kha và tổ chức rà soát các hạng mục hạ tầng đề xuất Quận tập trung chỉnh trang đô thị thiết thực hiện chủ đề năm của Quận.

Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 23 tháng 02 năm 2023, Tổ công tác của UBND Phường, các Tổ dân phố đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Quận, các đơn vị liên quan tổ chức họp triển khai kế hoạch, tập trung rà soát địa bàn và thống nhất đề xuất Quận có kế hoạch chỉnh trang, duy tu sửa chữa các hạng mục hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn. Kết quả đã thống nhất đề xuất Quận chỉnh trang các bị xuống cấp, hư hỏng tại 7/7 Nhà văn hóa tổ dân phố; 3 vị trí lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; 8 ngõ ngách xuống cấp; cống hóa 02 tuyến mương hở, nạo vét cống thoát nước theo phân cấp; bổ sung 04 vị trí đặt thùng rác, chuyển 02 điểm ép rác ra khu vực khác; 16 vị trí vỉa hè lòng đường; 35 ví trí ngõ ngách bổ sung cột, đèn chiếu sáng; 6 vị trí cần rào chắn lan can tại các ao hồ có nguy cơ mất an toàn; 9 điểm bất cập về tổ chức giao thông; 5 điểm bất cập cần nghiên cứu cắm biển, biển chỉ dẫn và tập trung rà soát, đề xuất gắn biển ngõ công, biển số nhà các hộ dân trên địa bàn và đăng ký 02 mô hình thực hiện chủ đề năm 2023 trong lĩnh vực kinh tế đô thị;

Để thực hiện tốt các nội dung chỉnh trang đô thị, UBND phường đề nghị các ngành, các lực lượng tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định về TTATGT, TTĐT, VSMT của các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước về TTĐT, TTATGT, VSMT, công tác đầu tư và chỉnh trang đô thị và khai thác hiệu quả trang thiết bị, thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa Tổ dân phố; póp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Chương trình 02-CTr/QU và Chương trình 03-CTr/QU, các nội dung chủ đề năm 2023 của Quận, thiết thực chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên./.