học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 09/06/2020 | 08:40  | Lượt xem: 50
Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân là điều mà chúng tôi cảm nhận được qua tiếp xúc, trò chuyện và làm việc với đồng chí đảng viên Đàm Hồng Mạnh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt...

Tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 10:22  | Lượt xem: 76
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Công đoàn cơ quan phường Cự Khối nhận được Văn bản hướng dẫn số 96 của Tuyên Giáo Quận Ủy Long Biên về việc Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ...

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:12  | Lượt xem: 71
Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu...

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:11  | Lượt xem: 68
Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở...

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:08  | Lượt xem: 60
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn...

Phòng, chống bệnh lười biếng

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:06  | Lượt xem: 64
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười...

Năm 2020: Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 06/03/2020 | 09:11  | Lượt xem: 59
Đó là nội dung cốt lõi của Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

Ngày đăng 06/03/2020 | 09:09  | Lượt xem: 52
Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu...

Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

Ngày đăng 06/03/2020 | 09:07  | Lượt xem: 44
Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành...

Tấm gương sáng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường phường Cự Khối

Ngày đăng 24/10/2019 | 09:20  | Lượt xem: 154
Khi nhắc đến đồng chí Đỗ Văn Thành - Cán bộ Môi trường phường Cự Khối, mọi người luôn nhớ đến hình ảnh một người cán bộ với thân hình mảnh khảnh nhưng ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào kể cả những nhiệm...