Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PHƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PHƯỜNG

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn