Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 91
Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

Thông báo Về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

 | Lượt xem: 70
lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 127
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 243
  Xem toàn văn bản tại đây:

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 177
Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 130
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 08 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 162
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020

 | Lượt xem: 177
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

 | Lượt xem: 157
Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 165
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020

 | Lượt xem: 205
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...

Lịch tiếp công dân tháng 04 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 163
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020

 | Lượt xem: 100
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 94
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 01 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 90
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 145
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 11 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 112
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 123
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 9 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 103
Xem toàn văn bản tại đây: