Lịch tiếp công dân

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 42
Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 56
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 08 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 102
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020

 | Lượt xem: 111
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

 | Lượt xem: 102
Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 123
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020

 | Lượt xem: 165
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...

Lịch tiếp công dân tháng 04 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 124
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020

 | Lượt xem: 69
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 64
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 01 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 62
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 118
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 11 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 82
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 96
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 9 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 76
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 | Lượt xem: 122
Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lịch tiếp công dân tháng 7 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 68
Xem toàn thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 105
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 3 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 87
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 03 năm 2019 của UBND phường.