Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 3 phường Cự Khối
 | Lượt xem: 92

Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 03 năm 2019 của UBND phường.

Xem toàn bộ thông báo tại đây: