Lịch tiếp công dân

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 | Lượt xem: 131

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Ngày 28/6/2019 Thường trực HĐND phường Cự Khối ban hành Thông báo số 07/TB-HĐND về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường Trực HĐND phường Cự Khối Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường 6 tháng cuối năm 2019, để cán bộ và nhân dân giám sát. Chi tiết xem toàn văn thông báo tại đây: