Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020
 | Lượt xem: 178

Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt động tiếp Công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu quốc hội, HĐND và Đại biểu HĐND các cấp; Quy chế hoạt động của HĐND phường Cự Khối khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành theo Nghị quyết số 03/2016 ngày 22/7/2016;

Thường Trực HĐND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Thời gian

Thường trực HĐND

Đại biểu tiếp công dân đơn vị

Tên đại biểu tiếp công dân

Tháng 1

 

 

 

06/01/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Nguyễn Thị Hằng

13/01/2020

Ngô Văn An

Tổ 02

Nguyễn Đức Thọ

20/01/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Ngô Quang Hưng

27/01/2020

Ngô Văn An

Tổ 04

Phạm Thị Bính

Tháng 2

 

 

 

03/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 01

Đào Văn Cường

10/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 06

Ngô Quang Uyên

17/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 07

Dương Thi Hồng Ngọc

24/20/2020

Ngô Văn An

Tổ 01

Phan Thị Kiều

Tháng 3

 

 

 

02/03/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Ngô Quang Hưng

05/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 02

Lê Văn Phong

16/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Ngô Trần Tăng

23/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 04

Ngô Mạnh Tuân

30/02/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Ngô Quang Hưng

Tháng 4

 

 

 

06/3/2020

Ngô Văn An

Tổ 05

Nguyễn Thị Thu Hương

13/04/2020

Ngô Văn An

Tổ 06

Ngô Thị Đại

20/04/2020

Ngô Văn An

Tổ 07

Vũ Trọng Hùng

27/04/2020

Ngô Văn An

Tổ 01

Nguyễn Quốc Toản

Tháng 5

 

 

 

04/5/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Nguyễn Thị Hằng

11/5/2020

Ngô Văn An

Tổ 04

Đào Tiến Dũng

18/5/2020

Ngô Văn An

Tổ 05

Nguyễn Đình Thực

25/5/2020

Ngô Văn An

Tổ 06

Ngô Văn Nam

Tháng 6

 

 

 

01/6/2020

Ngô Văn An

Tổ 07

Ngô Thị Thành

08/6/2020

Ngô Văn An

Tổ 01

Nguyễn Thị Minh

15/6/2020

Ngô Văn An

Tổ 03

Phạm Bá Quyền

22/6/2020

Ngô Văn An

Tổ 04

Ngô Quang Hưng

29/6/2020

Ngô Văn An

Tổ 05

Phạm Thị Thùy Dung