Lịch tiếp công dân

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối
 | Lượt xem: 131

Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

                                                                                                                                   

 

Tuần

Ngày tiếp

Lãnh  đạo tiếp

Thời gian tiếp dân

Thành phần tổ tiếp dân

Địa điểm

Ghi chú

45

03/11/2020

 

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

 

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng- CBĐC

Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

4646

09/11/2020

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

 

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Đoàn Văn Thành- CBĐC

 Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

4747

16/11/2020

 

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

 

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng- CBĐC

Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

4848

23/11/2020

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Đoàn Văn Thành - CBĐC

Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

4949

30/11/2020

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng- CBĐC

Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

- Nếu trùng vào ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp (Lịch đính kèm)

- Trường hợp Chủ tịch UBND phường bận họp đột xuất sẽ ủy quyền cho một phó Chủ tịch  UBND phường tiếp thay.

-Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết và đối với vụ việc phức tạp theo quy định của pháp luật Chủ tịch UBND phường sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp theo định kỳ.

UBND phường thông báo đến các tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường được biết./.

Xem nội dung chi tết tại đây: