LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 12/04/2021
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 05/04/2021
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 22/03/2021
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 15/03/2021
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 08/03/2021
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 01/03/2021
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 phường Cự Khối 22/02/2021
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 07 phường Cự Khối 08/02/2021
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 01/02/2021
04/LCTT Lịch công tác tuần 04/2021 phường Cự Khối 25/01/2021
03/LCTT Lịch công tác tuần 03 phường Cự Khối 18/01/2021
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 11/01/2021
01/LCTT Lịch công tác tuần 01/2021 phường Cự Khối 04/01/2021
53/LCTT Lịch công tác tuần 53 phường Cự Khối 28/12/2020
52/LCTT Lịch công tác tuần 52 phường Cự Khối 21/12/2020
51/LCTT Lịch công tác tuần 51 phường Cự Khối 14/12/2020
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 30/11/2020
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 23/11/2020
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 16/11/2020
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 09/11/2020