LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 26/09/2022
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 19/09/2022
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 10/09/2022
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 05/09/2022
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 28/08/2022
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 20/08/2022
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 15/08/2022
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 08/08/2022
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 01/08/2022
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 25/07/2022
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 18/07/2022
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 11/07/2022
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 04/07/2022
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 27/06/2022
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 20/06/2022
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 13/06/2022
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 06/06/2022
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 30/05/2022
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 24/05/2022
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 16/05/2022