LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 16/05/2022
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 09/05/2022
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 02/05/2022
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 26/04/2022
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 18/04/2022
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 11/04/2022
14-LCTT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 04/04/2022
13-LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 28/03/2022
12-LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 21/03/2022
11-LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 14/03/2022
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 07/03/2022
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 28/02/2022
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 phường Cự Khối 22/02/2022
07/LCTT Lịch công tác tuần 07 phường Cự Khối 14/02/2022
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 phường Cự Khối 07/02/2022
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 31/01/2022
04/LCTT Lịch công tác tuần 04 phường Cự Khối 24/01/2022
03/LCTT Lịch công tác tuần 03 phường Cự Khối 16/01/2022
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 10/01/2022
01/LCTT Lịch công tác tuần 01 phường Cự Khối 03/01/2022