LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 19/10/2020
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 12/10/2020
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 05/10/2020
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 28/09/2020
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 21/09/2020
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 14/09/2020
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 07/09/2020
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 31/08/2020
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 24/08/2020
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 17/08/2020
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 10/08/2020
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 03/08/2020
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 27/07/2020
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 13/07/2020
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 06/07/2020
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 29/06/2020
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 22/06/2020
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 15/06/2020
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 08/06/2020
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 01/06/2020