LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 07 phường Cự Khối 08/02/2021
04/LCTT Lịch công tác tuần 04/2021 phường Cự Khối 25/01/2021
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 11/01/2021
01/LCTT Lịch công tác tuần 01/2021 phường Cự Khối 04/01/2021
53/LCTT Lịch công tác tuần 53 phường Cự Khối 28/12/2020
52/LCTT Lịch công tác tuần 52 phường Cự Khối 21/12/2020
51/LCTT Lịch công tác tuần 51 phường Cự Khối 14/12/2020
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 30/11/2020
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 23/11/2020
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 16/11/2020
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 09/11/2020
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 phường Cự Khối 02/11/2020
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 phường Cự Khối 26/10/2020
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 19/10/2020
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 12/10/2020
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 05/10/2020
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 28/09/2020
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 21/09/2020
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 14/09/2020
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 11/09/2020