LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 21/06/2021
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 14/06/2021
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 07/06/2021
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 31/05/2021
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 24/05/2021
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 17/05/2021
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 10/05/2021
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 04/05/2021
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 26/04/2021
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 20/04/2021
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 12/04/2021
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 05/04/2021
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 29/03/2021
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 22/03/2021
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 15/03/2021
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 08/03/2021
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 01/03/2021
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 phường Cự Khối 22/02/2021
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 07 phường Cự Khối 08/02/2021
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 01/02/2021