LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 17/07/2017
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 11/07/2017
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 03/07/2017
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 26/06/2017
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 19/06/2017
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 12/06/2017
23/LCT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 05/06/2017
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 29/05/2017
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 22/05/2017
20/LCCT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 15/05/2017
19/LCCT Lịch tuần 19 phường Cự Khối 08/05/2017
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 03/05/2017
17/LCCT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 24/04/2017
16/LCCT Lịch công tác tuần 16 phương Cự Khối 17/04/2017
15/LCCT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 10/04/2017
14/LCCT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 03/04/2017
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 02/04/2017
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 02/04/2017
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 02/04/2017
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 05/03/2017