LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 09/01/2017
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 10/10/2016
283/TB-UBND Thông báo về điều chỉnh lịch công tác tuần 40 05/10/2016
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 03/10/2016
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 26/09/2016
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 19/09/2016
37/LCCT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 12/09/2016
36/LCCT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 05/09/2016
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 29/08/2016
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 22/08/2016
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 15/08/2016
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 08/08/2016
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 01/08/2016
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 25/07/2016
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 18/07/2016
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 11/07/2016
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 05/07/2016
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 27/06/2016
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 21/06/2016
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 13/06/2016